Työtä luoville aloille
Ilmainen palvelu luovien alojen ammattilaisille ja työnantajille
Free web service for professionals and employers of creative fields
MARIA BARIC COMPANY Maria Baric Company on kansainvälisesti palkittu, vuodesta 2006 toiminut, Helsingissä perustettu vapaan kentän esittävän taiteen ammattilaisryhmä, joka toteuttaa ja kehittää monipuolista taide- ja kulttuuritoimintaa mm. teatteri-, konsertti-, yleisötyö- ja yhteisötaidetoiminnan kautta. Company yhdistelee esityksissään ja muussa toiminnassaan taiteen eri muotoja kuten mm. visuaalista teatteria, nukketeatterin uusia muotoja, musiikkia, tanssia, uutta sirkusta kuin myös muita taiteenlajeja. Kansainvälistä kiinnostusta herättänyt ryhmä on kiertänyt viime vuosina Suomen lisäksi esiintymässä, luennoimassa ja pitämässä työpajoja sekä mestarikursseja myös ulkomailla ja toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden kanssa. VOIMAUTTAVAN TAITEEN ÄÄRELLÄ RY Voimauttavan taiteen äärellä ry:n tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Taide- ja kulttuuritoiminnalla pyritään lisäämään taiteen saavutettavuutta ja edistämään erityisesti lasten, nuorten, perheiden, vanhusten, erityistä tukea tarvitsevien tai syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien sekä monikulttuurisista taustoista tulevien ja vähävaraisten ihmisten mahdollisuuksia päästä osallisiksi taiteen hyvinvointia edistävistä vaikutuksista. Yhdistys pyrkii mahdollistamaan iloa, elämyksiä ja voimauttavia kokemuksia aikaansaavaa luovaa taide- ja kulttuuritoimintaa uusille yleisöille niin Suomessa kuin kansainvälisesti ja siten lisäämään taiteen esteetöntä saavutettavuutta sekä taiteen äärellä koettavaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyössä taide- ja kulttuurialan-, opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso- sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreiden, kaupunkien, kuntien ja muiden yhteistyökumppanien ja - tahojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa yhdistys pyrkii edistämään niin taiteellisia, pedagogisia, monikulttuurisia kuin myös yleistä hyvinvointia ja humaaneja arvoja edistäviä päämääriä.

Sijainti ja yhteystiedot

Organisaatiotyyppi
Osuuskunta
Ensisijainen toimipiste
Helsinki
Katuosoite
Kulttuurimylly Jauhokuja 3 A1 / C
Postinumero
00920
Puhelinnumero
+358503294693
Nettisivut
www.mariabariccompany.com / www.kulttuurimylly.com
Sähköposti
Yhteyshenkilö
Nemanja Stojanovic