Työtä kaikille
Ilmainen palvelu esittävien taiteiden ammattilaisille ja työnantajille
Free web service for professionals and employers of creative fields
Työnantajan osoite
Haapaniemenkatu 6
Työnantajan postinumero
00530
Työnantajan paikkakunta
Helsinki
Ilmoittajan nimi
Anna Kotka
Ilmoittajan sähköpostiosoite
anna.kotka@uniarts.fi
Ilmoittajan puhelinnumero
0400792055
Työpaikan katuosoite
Haapaniemenkatu 6
Työpaikan postinumero
00530
Työpaikan paikkakunta
Helsinki
Ammattinimike
Professori, Dramaturgi
Työtehtävän kuvaus

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.
Dramaturgian koulutusohjelma on viisivuotinen. Se jakautuu kolmivuotisiin kandidaattiopintoihin ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Dramaturgian koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiuksia toimia monilla eri esittävän taiteen ja kirjoittamisen aloilla, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, dramaturgina esityksessä tai lukevana dramaturgina, tai luoda näitä ja muita alueita yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa syvennytään laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaan ja taiteen ja taiteellisen työn analyyttiseen reflektointiin.
Nykyisten tutkintovaatimusten mukaan dramaturgian koulutusohjelman lähtökohtana on laaja käsitys dramaturgiasta, sen alasta ja mahdollisuuksista tämän hetken ja tulevaisuuden taiteen ja yhteiskunnan kentillä. Opintojen ytimessä on kysyvä suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, sitoutuminen taiteellisiin prosesseihin sekä näyttämön äärellä oleminen. Dramaturgia ymmärretään laajasti, eri elementtien yhteen kutoutumisena, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöitä sitovana logiikkana – kysymyksenä enemmän kuin valmiina oppirakennelmana. Koulutusohjelman käsitys dramaturgiasta pitää sisällään niin näytelmän kirjoittamisen kuin esitysdramaturgian. Opintojen keskiössä on teatteri, mutta myös muita medioita opiskellaan.
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee dramaturgian professoria
viisivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Rekrytointiseloste ja hakuohjeet osoitteessa http://www.uniarts.fi/avoimet-tyopaikat

Työ alkaa
01-08-2019
Työsuhteen muoto
Taidealan opetustehtävän luonne ja erityispiirteet.
Palkkan määrä ja peruste
Kuukausipalkka
Asuntomahdollisuus
Ei
Julkaistu
31/10/2018
Työpaikkailmoituksen voimassaolo
30/11/2018